logo

Veer Seva Dal Korochi

स्थापना : १२ जानेवारी १९८३

Past President

अ. क्र. संघनायकाचे नाव कालावधी
०१. देवगोंडा सुरगोंडा पाटील १९८३
०२. राजगोंडा बाळगोंडा पाटील १९८४ - ८५
०३. शरद मलगोंडा पाटील १९८६ - ८७
०४. महावीर कलगोंडा पाटील १९८८ - ८९
०५. आण्णासो जिनगोंडा पाटील (हेर्लेकर ) १९९०
०६. कुमार आण्णासो कोथळे १९९१ - ९५
०७. अशोक कलगोंडा पाटील १९९६ - ९७
०८. राजेंद्र सुरगोंडा पाटील १९९८ - ९९
०९. धनंजय मलगोंडा पाटील २०००
१०. सुनिल बाबासो पाटील २००१
११. महावीर आण्णासो कोथळे २००२ - २००३
१२. बाहुबली सुरेंद्र उपाध्ये २००४
१३. शशिकांत आप्पासो पाटील २००५
१४. विजय देवाप्पा बरगाले २००६
१५. शितल महावीर पाटील २००७
१६. बाहुबली सुरगोंडा पाटील २००८
१७. वीरेंद्र भूपाल कुरुंदवाडे २००९
१८. सुभाष धनपाल खुरपे २०१०
१९. अजित बाळासो पाटील २०११
२०. उदय देवाप्पा बरगाले २०१२
२१. विपुल आदगोंडा पाटील २०१३
२२. सतिश कलगोंडा पाटील २०१४
२३. जितेंद्र विजयकुमार चौगुले २०१५
२४. अमोल कलगोंडा पाटील २०१६
२५. स्वप्निल सुकुमार उपाध्ये २०१७