logo

Veer Seva Dal Korochi

स्थापना : १२ जानेवारी १९८३

Members List

अ. क्र. सदस्याचे नाव मोबाइल नं. पद
०१. स्वप्निल सुकुमार उपाध्ये ९६०४५४५६८८ संघनायक
०२. सौरभ सुरेश पाटील ९६२३७४८१२६ उपसंघनायक
०३. जितेंद्र विजयकुमार चौगुले ८९७५६६५३७० धार्मिक संचालक
०४. महेश सुभाष चौगुले ८८५७०४६६६४ सांस्कृतिक संचालक
०५. शिरीष सुर्यकांत उदगावे ९७६६२५०८९९ सामाजिक संचालक
०६. अभिनंदन महावीर पाटील ८४८४८९०६८८ संघटक संचालक
०७. गोमटेश अरविंद भोसगी ९९२२६८७९७१ ग्रंथालय विभागप्रमुख
०८. अभय आण्णासो पाटील ९६२३५९०७०८ शिबीर विभागप्रमुख
०९. श्रीवर्धन सागर पाटील ९१३०३००२९५ पाठशाळा विभागप्रमुख
१०. बाहुबली सुरगोंडा पाटील ७२७६८८१००८ वृक्षारोपण विभागप्रमुख
११. अनिल आदगोंडा पाटील ९८९०९२७८४१ क्रिडा व आरोग्य विभागप्रमुख
१२. आदित्य अजित पाटील ७३५०९४७४३७ वाद्यपथक विभागप्रमुख
१३. सतिश कलगोंडा पाटील ९९६०३००४५१ स्वयंसेवक विभागप्रमुख
१४. विजय देवाप्पा बरगाले ९०११०१४१६९ सदस्य
१५. शितल महावीर पाटील ८२७५२७२१०८ सदस्य
१६. बाहुबली सुरेंद्र उपाध्ये ९८२२५२१९३३ सदस्य
१७. शशिकांत आप्पासो पाटील ९७६६६५१८९३ सदस्य
१८. विपुल आदगोंडा पाटील ९९२२०९९२६६ सदस्य
१९. वीरेंद्र भूपाल कुरुंदवाडे ९३७०२२५०८६ सदस्य
२०. उदय देवाप्पा बरगाले ७२७६८८१००८ सदस्य
२१. अजित बाळासो पाटील ९७३०८१२५८५ सदस्य
२२. राजगोंडा मलगोंडा पाटील ९६८९७०३०८० सदस्य
२३. भरत सुरगोंडा पाटील ७२७६३५१००८ सदस्य
२४. महावीर कलगोंडा उपाध्ये ९९७५५३५३६१ सदस्य
२५. आप्पासो भूपाल उपाध्ये ९२७१५९३५८१ सदस्य
२६. श्रेणिक देवगोंडा पाटील ९५५२३१६०९९ सदस्य
२७. नितीन आण्णासो पाटील ९८२२९५९०२४ सदस्य
२८. राहुल बाळासो पाटील ९९२१३१२६३६ सदस्य
२९. अमित विजय मादनाईक ९८२२८९१८३३ सदस्य
३०. भरतेश अनिल पाटील ८९२८७४७४१० सदस्य
३१. सुरज चवगोंडा पाटील ७५०७७१५००६ सदस्य
३२. ऋषिकेश अरविंद भोसगी ९९२२६८७९७१ सदस्य
३३. संकेत संदेश मांगले ९०७५७१६८४५ सदस्य
३४. पंकजकुमार कलगोंडा पाटील ९१६८८५८२६६ सदस्य
३५. सौरभ अभय उपाध्ये ८८०५८२७०१६ सदस्य
३६. अक्षय चवगोंडा पाटील ९७६२४५९७२२ सदस्य
३७. आकाश विजय कुरुंदवाडे ९९७५१२७१०६ सदस्य
३८. संकेत शरद पाटील ९६०४८३८६९९ सदस्य
३९. विराज कुमार कोथळे ९१३०३००२९५ सदस्य
४०. सुभाष धनपाल खुरपे ९०११७०९६१२ सदस्य
४१. सचिन महावीर उपाध्ये ९६०४८५०१०२ सदस्य
४२. सम्मेद संजयकुमार चौगले ८३०८४८२५१७ सदस्य