logo

Veer Seva Dal Korochi

स्थापना : १२ जानेवारी १९८३

Events Gallery

Event/3Event/6Event/अहिंसा_ज्योतEvent/आरोग्य_शिबिर-२०१७Event/आरोग्य_शिबिरEvent/आरोग्य_शिबिर2Event/कुंथलगिरी_शिबिरEvent/झेंडावंदनEvent/डोळे_तपासणी_शिबिरEvent/दुष्काळग्रस्त_भागात_चारा_पाठविलाEvent/पंचकल्याण_पूजाEvent/पाठशाळा_स्नेहसंमेलन-2016Event/पाठशाळा_स्नेहसंमेलन-२०१६Event/पाठशाळा_स्नेहसंमेलन-२०१६Event/पाठशाळा_स्नेहसंमेलन-२०१६Event/पाठशाळा_स्नेहसंमेलनEvent/पाठशाळा_स्नेहसंमेलन_उदघाटनEvent/पाठशाळा_स्नेहसंमेलन_२०१६Event/प्रेरणा_पुरस्कारEvent/मांगीतुंगी_पुजा_सेवा_योगदानEvent/म्हैशाळ_पुजा_सेवा_योगदानEvent/युवती_सक्षमीकरण_शिबीर-२०१Event/युवती_सक्षमीकरण_शिबीर-२०१३Event/युवती_सक्षमीकरण_शिबीर_२०१३Event/वयोवृद्धांचा_सत्कारEvent/वयोवृद्धांचा_सत्कारEvent/वीरसेवादल_कमानEvent/वीरसेवादल_मध्यवर्ती_वर्धापणदिनEvent/वृक्षारोपण-२०१६Event/वृक्षारोपणEvent/वेबसाईट_शुभारंभEvent/व्याख्यानमालाEvent/व्याख्यानमालाEvent/व्याख्यानमालाEvent/व्याख्यानमालाEvent/व्याख्यानमालाEvent/व्याख्यानमाला_उदघाट्नEvent/व्याख्यानमाला_उदघाट्नEvent/सत्कार_समारंभEvent/सर्वोत्कृष्ट_शाखा